Rëndësia e mundësimit të shitjeve

Ndërsa teknologjia e mundësimit të shitjeve është provuar se rrit të ardhurat me 66%, 93% e kompanive ende nuk kanë zbatuar një platformë të mundësimit të shitjeve. Kjo shpesh është për shkak të miteve se mundësia e shitjeve është e shtrenjtë, komplekse për t'u vendosur dhe ka norma të ulëta birësimi. Para se të zhytemi në përfitimet e një platforme të mundësive të shitjeve dhe çfarë bën ajo, le të zhytemi së pari në atë që është mundësia e shitjeve dhe pse është e rëndësishme. Çfarë është mundësimi i shitjeve? Sipas Forrester Consulting,