Transformimi Dixhital dhe Rëndësia e Integrimit të një Vizioni Strategjik

Një nga rreshtimet e argjendta të pakta të krizës COVID-19 për kompanitë ka qenë përshpejtimi i domosdoshëm i transformimit dixhital, i përjetuar në vitin 2020 nga 65% e kompanive sipas Gartner. Ka ecur me shpejtësi pasi bizneset në të gjithë botën kanë përqendruar qasjen e tyre. Ndërsa pandemia ka mbajtur shumë njerëz duke shmangur ndërveprimet ballë për ballë në dyqane dhe zyra, organizatat e të gjitha llojeve u janë përgjigjur klientëve me shërbime dixhitale më të përshtatshme. Për shembull, tregtarët me shumicë dhe kompanitë B2B