3 Mënyra Bisedat e Shitjes kanë Ndryshuar Gjatë Viteve

Bisedat tradicionale të shitjeve po ndryshojnë përgjithmonë. Shitësit nuk mund të mbështeten më në pikat e zakonshme të të folurit dhe modelet e zbulimit për të lundruar në ciklin e shitjeve. Kjo i lë shumë shitës me pak alternativë, por të rigrupohen dhe kuptojnë realitetin e ri të asaj që e bën një bisedë të suksesshme të shitjes. Por, para se të shkojmë atje, si arritëm këtu? Le të shqyrtojmë 3 mënyra se si bisedat e shitjeve kanë ndryshuar vitet e fundit. Duke eksploruar sesi shitësit i qaseshin dialogut