Si Drejtuesit Mund të Levërojnë Analizat e të Dhënave për të Rritur Performancën

Kostoja në rënie dhe sofistikimi në rritje i metodave të analizës së të dhënave kanë lejuar që fillestarët e rinj dhe bizneset e vogla të gëzojnë përfitimet e depërtimit superior dhe të kuptuarit të përmirësuar. Analiza e të dhënave është një mjet i fuqishëm që ka potencialin për të rritur efikasitetin, për të përmirësuar marrëdhëniet me klientët dhe për të siguruar që bizneset janë në gjendje të identifikojnë dhe zgjidhin çështjet e mundshme me lehtësi më të madhe. Mësoni pak më shumë rreth mjeteve të fundit dhe metodave të analizës siguron që burimet dhe zgjidhjet më të fundit