Çfarë do të thotë në të vërtetë "Marketingu i Kontekstit"?

Si dikush që ka bërë një karrierë nga përmbajtja, komunikimi dhe tregimi, unë kam një vend të veçantë në zemrën time për rolin e "kontekstit". Ajo që ne komunikojmë - qoftë në biznes apo në jetën tonë personale - bëhet e rëndësishme për audiencën tonë vetëm kur ata e kuptojnë kontekstin e mesazhit. Pa kontekst, kuptimi humbet. Pa kontekst, audiencat hutohen se pse po komunikoni me ta, çfarë supozohet të ju heqin dhe, në fund të fundit, pse mesazhi juaj