Segmentimi i klientëve është çelësi juaj për rritjen e biznesit në 2016

Në vitin 2016, segmentimi inteligjent do të luajë një rol kryesor në planet e tregtarit. Ata duhet të njohin nga audienca e tyre klientët dhe perspektivat se kush janë më të angazhuarit dhe me ndikimin. Të armatosur me këtë informacion, ata mund të japin mesazhe të synuara dhe të rëndësishme këtij grupi, të cilat do të rrisin shitjet, mbajtjen dhe besnikërinë e përgjithshme. Një mjet teknologjik që është tani i disponueshëm për segmentimin e zgjuar është tipari i Segmentimit të Auditorit nga SumAll, një ofrues i analitikës së lidhur të të dhënave.