Këshilla për Testimin A / B në Eksperimentet e Google Play

Për zhvilluesit e aplikacioneve Android, Eksperimentet e Google Play mund të ofrojnë njohuri të vlefshme dhe të ndihmojnë në rritjen e instalimeve. Drejtimi i një testi A / B të mirë-planifikuar dhe planifikuar mund të bëjë ndryshimin midis një përdoruesi që instalon aplikacionin tuaj ose një konkurrenti. Sidoqoftë, ka shumë raste kur testet janë kryer në mënyrë jo të duhur. Këto gabime mund të funksionojnë kundër një aplikacioni dhe të dëmtojnë performancën e tij. Këtu është një udhëzues për përdorimin e Eksperimenteve të Google Play për testimin A / B. Vendosja e një Eksperimenti të Google Play Ju mund të përdorni