Pesë mënyra Kompanitë Martech luajnë lojën e gjatë duke pasur parasysh një rënie të pritur prej 28% të shpenzimeve të marketingut

Pandemia e Coronavirus ka ardhur me grupin e saj të sfidave dhe mësimeve nga perspektiva shoqërore, personale dhe e biznesit. Ka qenë sfiduese mbajtja e rritjes së biznesit të ri për shkak të pasigurisë ekonomike dhe mundësive të ngrira të shitjeve. Dhe tani që Forrester pret një rënie të mundshme prej 28% të shpenzimeve të marketingut gjatë dy viteve të ardhshme, disa nga 8,000+ kompani martech mund të përpiqen (në mënyrë joefikase) për të mbivlerësuar veten në përgatitje. Megjithatë, ajo që unë besoj se do të mbajë bizneset martech në rritje