Çfarë është Neuro Design?

Neuro Design është një fushë e re dhe në rritje që zbaton njohuri nga shkencat e mendjes për të ndihmuar në krijimin e projekteve më efektive. Këto njohuri mund të vijnë nga dy burime kryesore: Parimet e përgjithshme të praktikave më të mira të Neuro Design që janë nxjerrë nga kërkimet akademike mbi sistemin vizual të njeriut dhe psikologjinë e vizionit. Këto përfshijnë gjëra të tilla si cilat zona të fushës sonë vizuale janë më të ndjeshme ndaj vërejtjes së elementeve vizuale, duke ndihmuar kështu krijuesit të kompozojnë