Lidhja e ndarjes tradicionale-dixhitale të reklamave

Zakonet e konsumit të mediave kanë ndryshuar në mënyrë dramatike gjatë pesë viteve të fundit, dhe fushatat reklamuese janë duke u zhvilluar për të mbajtur hapin. Sot, dollarët e reklamave po rialokohen nga kanalet jashtë linje si TV, shtypi dhe radio në blerjen e reklamave dixhitale dhe programatike. Sidoqoftë, shumë marka janë të pasigurta për rialokimin e metodave të provuara dhe të vërteta për planet e tyre mediatike në dixhital. TV pritet të llogarisë ende më shumë se një të tretën (34.7%) të konsumit global të mediave deri në vitin 2017, megjithëse koha