A është organizata juaj e gatshme të shfrytëzojë të dhënat e mëdha?

Big Data është më shumë aspiratë sesa realitet për shumicën e organizatave të marketingut. Konsensusi i gjerë mbi vlerën strategjike të Big Data i jep rrugë një morie çështjesh teknike të nevojshme për të strukturuar një ekosistem të të dhënave dhe për të sjellë në jetë njohuri të drejtuara nga të dhënat në komunikimet e personalizuara. Ju mund të vlerësoni gatishmërinë e një organizate për të shfrytëzuar të dhënat e mëdha duke analizuar aftësitë e një organizate në shtatë fusha kryesore: Vizioni Strategjik është pranimi i të dhënave të mëdha si një kritike