Të dhëna të mëdha dhe marketing: Problem i madh apo mundësi e madhe?

Çdo biznes që merret drejtpërdrejt me klientët dëshiron të sigurohet që ata mund të tërheqin dhe mbajnë një klient sa më me efikasitet dhe shpejt. Bota e sotme ofron shumë pika prekjeje - kanalet tradicionale të postës direkte dhe postës elektronike, dhe tani shumë më tepër përmes internetit dhe faqeve të reja të mediave sociale që duket se shfaqen çdo ditë. Të dhënat e mëdha paraqesin një sfidë dhe një mundësi për tregtarët që përpiqen të lidhen dhe të angazhohen me klientët. Kjo