3 këshilla për të sqaruar konfuzionin e marketingut tek mijëvjeçarët

Çfarë është në të vërtetë një mijëvjeçar? Kjo është një pyetje e zakonshme që bëhet në të gjithë botën. Për disa, kjo demografike është e pamotivuar, dembele dhe e paparashikueshme. Për Odyssey, ne i shohim ata si të motivuar, të vetëdijshëm dhe mjaft të parashikueshëm. Breza të caktuara janë grumbulluar gjithnjë në stereotipa të caktuara dhe iniciativat për të tërhequr vëmendjen e tyre mund të jenë jashtë bazës. Brezi mijëvjeçar nuk është ndryshe, dhe ne jemi këtu për t'ju thënë se mijëvjeçarët nuk janë të një madhësie. Personalizimi është