Si po përdoret analitika parashikuese në marketingun e kujdesit shëndetësor

Marketingu efektiv i kujdesit shëndetësor është çelësi për të lidhur pacientët e mundshëm me mjekun dhe objektin e duhur. Analizat parashikuese mund t'i ndihmojnë tregtarët të arrijnë te njerëzit në mënyrë që ata të marrin kujdesin më të mirë të mundshëm. Mjetet mund të identifikojnë sinjale që tregojnë se çfarë kanë nevojë pacientët kur kërkojnë burime mjekësore në internet. Analitika parashikuese globale në tregun e kujdesit shëndetësor u vlerësua në 1.8 miliardë dollarë në 2017 dhe vlerësohet të arrijë në 8.5 miliardë dollarë deri në vitin 2021, duke u rritur me një normë prej