Si po ndryshon simbioza e marketingut tradicional dhe dixhital Si i blejmë gjërat

Industria e marketingut është thellësisht e lidhur me sjelljet, rutinat dhe ndërveprimet njerëzore që nënkuptojnë ndjekjen e transformimit dixhital që kemi pësuar gjatë njëzet e pesë viteve të fundit. Për të na mbajtur të përfshirë, organizatat i janë përgjigjur këtij ndryshimi duke i bërë strategjitë e komunikimit dixhital dhe të mediave sociale një përbërës thelbësor të planeve të tyre të marketingut të biznesit, megjithatë nuk duket se kanalet tradicionale u braktisën. Mediumet tradicionale të marketingut të tilla si tabela, gazeta, revista, TV, radio, ose fletëpalosje krahas marketingut dixhital dhe social