Rrokullisja e mjetit dixhital e bën të thjeshtë blerjen, menaxhimin, optimizimin dhe matjen e reklamave mbi to (OTT)

Shpërthimi në opsionet, përmbajtjen dhe shikueshmërinë e mediave gjatë vitit të kaluar e ka bërë reklamën Over-The-Top (OTT) të pamundur të injorohet për markat dhe agjencitë që i përfaqësojnë ato. Çfarë është OTT? OTT i referohet shërbimeve të transmetimit të mediave që ofrojnë përmbajtje tradicionale të transmetimit në kohë reale ose sipas kërkesës në internet. Termi over-the-top nënkupton që një ofrues i përmbajtjes po kalon krye të shërbimeve tipike të internetit të tilla si shfletimi në internet, email, etj. Prerja e kordonit