Një qasje e zgjuar për personalizimin e postës elektronike të shpjeguar

Tregtarët priren ta shohin personalizimin e postës elektronike si një të dhënë për efektivitetin më të lartë të fushatave të postës elektronike dhe ta përdorin atë masivisht. Por ne besojmë se një qasje e mençur ndaj personalizimit të postës elektronike jep rezultate më të mira nga pikëpamja e efektivitetit të kostos. Ne synojmë që artikulli ynë të shpaloset nga posta elektronike e vjetër e madhe në personalizimin e sofistikuar të postës elektronike në mënyrë që të tregojmë se si funksionojnë teknika të ndryshme në varësi të llojit dhe qëllimit të postës elektronike. Ne do të japim teorinë e tonës