Si të njihni klientët tuaj B2B me mësimin makinerik

Firmat B2C konsiderohen si kandidatët kryesorë në iniciativat e analizave të klientëve. Kanale të ndryshme si tregtia elektronike, media sociale dhe tregtia e lëvizshme u kanë mundësuar bizneseve të tilla që të gdhendin marketingun dhe të ofrojnë shërbime të shkëlqyera për klientët. Sidomos, të dhëna të gjera dhe analitikë të përparuar përmes procedurave të mësimit makinerik u kanë mundësuar strategëve të B2C të njohin më mirë sjelljen e konsumatorit dhe aktivitetet e tyre përmes sistemeve në internet. Mësimi makinerik gjithashtu ofron një aftësi të re për të marrë njohuri për klientët e biznesit. Sidoqoftë, adoptimi nga firmat B2B