Ed McQuiston

Ed McQuiston

Ed McQuiston është EVP dhe zyrtari kryesor tregtar i Hyland, një ofrues i shërbimeve të menaxhimit të përmbajtjes. Ai ka punuar në kompani për më shumë se 11 vjet dhe është përgjegjës për mbështetjen dhe mirëmbajtjen e iniciativave globale të Hyland si ofruesi kryesor i menaxhimit të përmbajtjes së ndërmarrjes.