Standardizimi i adresës 101: Përfitimet, Metodat dhe Këshillat

Kur ishte hera e fundit që gjetët se të gjitha adresat në listën tuaj ndiqnin të njëjtin format dhe ishin pa gabime? Asnjëherë, apo jo? Pavarësisht nga të gjitha hapat që kompania juaj mund të marrë për të minimizuar gabimet e të dhënave, adresimi i çështjeve të cilësisë së të dhënave – të tilla si gabimet drejtshkrimore, fushat që mungojnë ose hapësirat kryesore – për shkak të futjes manuale të të dhënave – janë të pashmangshme. Në fakt, profesori Raymond R. Panko në punimin e tij të botuar theksoi se gabimet e të dhënave të tabelave, veçanërisht të grupeve të vogla të të dhënave mund të