Shko me një strategji të shkaktuar të postës elektronike për të drejtuar kthimin në qiell të lartë

Email-et e shkaktuara janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të angazhuar klientët dhe për të nxitur shitjet, por idetë e gabuara në lidhje me atë që përbën një shkas dhe mënyrën e zbatimit të tyre i ndalojnë disa tregtarë të përfitojnë plotësisht nga taktika. Çfarë është një email i shkaktuar? Në nivelin e tij më themelor, një shkas është një përgjigje e automatizuar, si një urim i ditëlindjes i prodhuar automatikisht nga Google. Kjo bën që disa të besojnë se postat elektronike të shkaktuara mund të përdoren vetëm në rrethana të kufizuara. Por në fakt,