Pesë këshilla kryesore për ndërtimin e një strategjie për përmbajtjen e lidershipit

Pandemia Covid-19 ka theksuar se sa e lehtë është të ndërtosh - dhe shkatërrosh - një markë. Në të vërtetë, natyra e mënyrës sesi komunikojnë markat po ndryshon. Emocioni ka qenë gjithmonë një faktor kryesor në marrjen e vendimeve, por është mënyra se si markat lidhen me audiencën e tyre që do të përcaktojë suksesin ose dështimin në botën post-Covid. Pothuajse gjysma e vendimmarrësve thonë se përmbajtja e udhëheqjes së menduar e një organizate kontribuon drejtpërdrejt në zakonet e tyre të blerjes, megjithatë 74% e kompanive kanë