Pas marrëveshjes: Si t'i trajtoni klientët me një qasje të suksesit të klientit

Ju jeni një shitës, ju bëni shitje. Ju jeni shitës. Dhe kjo është vetëm ajo, ju mendoni se puna juaj ka mbaruar dhe vazhdoni te tjetra. Disa shitës nuk e dinë se kur të ndalojnë shitjen dhe kur të fillojnë të menaxhojnë shitjet që kanë bërë tashmë. E vërteta është se marrëdhëniet me klientët pas shitjes janë po aq të rëndësishme sa edhe marrëdhëniet para shitjes. Ka disa praktika që biznesi juaj mund të zotërojë për të përmirësuar marrëdhëniet e tij me klientët pas shitjes. Së bashku, këto praktika janë

Përtej demografisë: Llojet e segmentimit të avancuar të audiencës që nxisin angazhimin e matshëm

Faleminderit cilindo mësues feje në të cilin besoni për Automatizimin e Tregut dhe ngadalësinë që ju ofron tregtarëve. Më së shpeshti, ne përdorim Automatizimin e Marketingut për përfshirjen dhe edukimin e drejtuesve. Kjo mund të arrihet me fushata pikimi, dhe njoftim për sjelljen që ata të marrin masa. Mail Merge është një tjetër tipar i dërguar nga qielli. Mundësia për të përfshirë emrin e secilit, të vetëm të marrësit në temë dhe rreshti i parë i postës elektronike është një ndërlidhës pa ndërprerje conversion Apo është? E vërteta nuk është