Teknologjia: Synimi i Lehtë, Jo Gjithmonë Zgjidhja

Ambienti i sotëm i biznesit është i ashpër dhe i pafalshëm. Dhe po bëhet gjithnjë e më shumë. Të paktën gjysma e kompanive vizionare të ekzaltuara në librin klasik të Jim Collins, Built to Last, kanë rënë në performancë dhe reputacion në dekadën që kur u botua për herë të parë. Një nga faktorët kontribues që kam vërejtur është se pak nga problemet e vështira me të cilat përballemi sot janë një dimensionale - ajo që duket të jetë një problem i teknologjisë rrallëherë