4 hapa për të mprehur fokusin tuaj në treg në 2019

Ndërsa përplasemi për një 2019 të suksesshëm, një temë që është në mendje për shumë udhëheqës të shitjes dhe marketingut B2B me të cilin kam folur është strategjia e tyre e tregut. Ajo që ulet për shumë drejtues është nëse kompania e tyre po synon segmentet e duhura të tregut dhe sa mirë janë të përgatitur për të zbatuar strategjinë e tyre. Pse ka rëndësi kjo? Pasja e një strategjie të fortë shkimi në treg është e lidhur ngushtë me performancën e të ardhurave. Në sondazhin tonë të fundit të 500