8 Tendencat në Teknologjinë e Softuerëve me Pakicë

Industria e shitjes me pakicë është një industri e madhe që kryen detyra dhe aktivitete të shumta. Në këtë postim, ne do të diskutojmë trendet kryesore në softuerin me pakicë. Pa pritur shumë, le të lëvizim drejt trendeve. Opsionet e pagesës - Kuletat dixhitale dhe portat e ndryshme të pagesave shtojnë fleksibilitetin në pagesat online. Shitësit me pakicë marrin një mënyrë të thjeshtë por të sigurt për të përmbushur kërkesat e pagesës së klientëve. Në metodat tradicionale, vetëm paraja e gatshme lejohej si pagesë