Përbëhet: Dorëzimi në Premtimin e Personalizimit

Premtimi i personalizimit ka dështuar. Për vite ne kemi dëgjuar për përfitimet e tij të jashtëzakonshme dhe tregtarët që kërkojnë të përfitojnë prej tij kanë blerë zgjidhje të kushtueshme dhe teknikisht të komplikuara, për të zbuluar shumë vonë se, për shumicën, premtimi i personalizimit është pak më shumë se tymi dhe pasqyrat. Problemi fillon me mënyrën sesi është parë personalizimi. Pozicionuar si një zgjidhje biznesi, është inkuadruar përmes lenteve të zgjidhjes së nevojave të biznesit kur janë vërtet