Higjiena e të dhënave: Një udhëzues i shpejtë për pastrimin e bashkimit të të dhënave

Një spastrim i bashkimit është një funksion kryesor për operacionet e biznesit të tilla si marketing direkt me postë dhe marrja e një burimi të vetëm të së vërtetës. Sidoqoftë, shumë organizata ende besojnë se procesi i spastrimit të bashkimit është i kufizuar vetëm në teknikat dhe funksionet e Excel-it që bëjnë shumë pak për të ndrequr nevojat gjithnjë e më komplekse të cilësisë së të dhënave. Ky udhëzues do të ndihmojë përdoruesit e biznesit dhe IT të kuptojnë procesin e spastrimit të shkrirjes, dhe ndoshta t'i bëjë ata të kuptojnë pse ekipet e tyre nuk munden