Ndërtuesi i Aplikacioneve Appy Pie: Platforma e Ndërtimit të Aplikacioneve Mode për përdoruesit

Zhvillimi i Aplikacioneve është një industri në zhvillim të vazhdueshëm. Me gjithnjë e më shumë biznese që konkurrojnë për praninë në internet, organizatave të zhvillimit të aplikacioneve u është hequr puna për to. Ka pasur një rritje të vazhdueshme të kërkesës për aplikacione që krijuan një treg dërrmues të zhvilluesve ekzistues. Përveç kësaj, është një industri e rrënuar me kosto në rritje dhe kërkesa në rritje. Përveç kësaj, aplikacionet ekzistuese kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme. Hulumtimet tregojnë se 65% e burimeve janë shpenzuar në përpjekje për të ruajtur ekzistuese