Jonathan Tomek

Jonathan Tomek shërben si Zëvendës President, Kërkim dhe Zhvillim në Elementi dixhital. Jonathan është një studiues me përvojë i inteligjencës së kërcënimeve me një sfond të mjekësisë ligjore të rrjetit, trajtimit të incidenteve, analizës së malware dhe shumë aftësi të tjera teknologjike.