Dizajni UX dhe SEO: Si mund të punojnë së bashku këta dy elementë të faqes në internet në avantazhin tuaj

Me kalimin e kohës, pritjet për faqet e internetit kanë evoluar. Këto pritje vendosin standardet për mënyrën e krijimit të përvojës së përdoruesit që një faqe ka për të ofruar. Me dëshirën e motorëve të kërkimit për të siguruar rezultatet më të rëndësishme dhe më të kënaqshme për kërkimet, disa faktorë të renditjes merren në konsideratë. Një nga më të rëndësishmet në ditët e sotme është përvoja e përdoruesit (dhe elementë të ndryshëm të faqes që kontribuojnë në të.). Prandaj, mund të konkludohet se UX është jetike