Mësimet e Mesazhit të Mirëseardhjes nga Ekspertët e Emailit

Mesazhi i mirëseardhjes në fillim mund të duket i parëndësishëm, pasi shumë tregtarë do të supozonin pasi një klient të regjistrohej, vepra është bërë dhe ato vlerësohen në rolin e tyre. Si tregtarë, sidoqoftë, është detyra jonë të udhëzojmë përdoruesit përmes gjithë përvojës me kompaninë, me qëllim promovimin e një vlere gjithnjë në rritje të jetës së klientit. Një nga aspektet më të rëndësishme të përvojës së përdoruesit është përshtypja e parë. Kjo përshtypje e parë mund