Fuqia e marketingut të individualizuar

Mos harroni kur Nike prezantoi fushatën e saj Just Do It? Nike ishte në gjendje të arrijë vetëdijen dhe shkallën masive të markës me këtë parullë të thjeshtë. Billborde, TV, radio, shtyp ... Just Just Do It ’dhe Nike swoosh ishte kudo. Suksesi i fushatës u përcaktua kryesisht nga sa njerëz mund të merrte Nike për të parë dhe dëgjuar atë mesazh. Kjo qasje e veçantë u përdor nga shumica e markave të mëdha gjatë marketingut masiv ose 'epokës së fushatës' dhe në përgjithësi