Gjeni Qendrën e Gravitetit për Projektimin e Madh të Paraqitjes

Të gjithë e dinë që PowerPoint është gjuha e biznesit. Problemi është, shumica e kuvertave të PowerPoint nuk janë asgjë më shumë sesa një seri diapozitivash të mbingarkuara dhe shpesh konfuze që shoqërojnë monologje që shkaktojnë sy gjumë nga prezantuesit. Duke zhvilluar mijëra prezantime, ne kemi identifikuar praktikat më të mira që janë të thjeshta, por të përdorura rrallë. Për këtë qëllim, ne krijuam Qendrën e Gravitetit, një kornizë të re për ndërtimin e prezantimeve. Ideja është që çdo kuvertë, çdo rrëshqitje dhe çdo pjesë të përmbajtjes