Shtatë probleme me ngecjen me tregtinë sociale

Tregtia shoqërore është bërë një fjalë e madhe, megjithatë shumë blerës dhe shumë shitës po i përmbahen "shoqërisë" me blerjen dhe shitjen e tyre. Pse eshte kjo? Për shumë nga të njëjtat arsye, u deshën shumë vite që tregtia elektronike të konkurronte seriozisht me pakicë me tulla dhe llaç. Tregtia shoqërore është një ekosistem dhe koncept i papjekur, dhe do të duhet thjesht kohë që të sfidojë universin e transaksionit të vajosur mirë që tregtia elektronike është bërë sot. Çështjet janë