Përhapja e COVID-19: Ndikimi në Reklamim dhe Marketim

Extremelyshtë jashtëzakonisht e vlefshme të punosh me një agjenci që është në krye të azhurnimeve të rëndësishme të marketingut në çdo kohë. Ndërsa çdo biznes është i detyruar të bëjë ndryshime për shkak të rrethanave aktuale të botës dhe shëndetit dhe sigurisë COVID-19, kjo do të thotë të sigurosh teknologji të bollshme për një fuqi punëtore në distancë, të kalosh në shërbime të kontaktit zero kur është e mundur dhe të shtrëngosh frenat për shpenzimet e biznesit. Ku të shpenzoni marketingun e dollarëve është thelbësore gjatë këtyre kohërave. Bizneset gjithashtu duhet të