Hey DAN: Si Zëri për CRM mund të forcojë marrëdhëniet tuaja të shitjeve dhe t'ju mbajë të arsyeshëm

Ka thjesht shumë takime për t'u mbushur në ditën tuaj dhe nuk ka kohë të mjaftueshme për të regjistruar ato pika të vlefshme kontakti. Edhe ekipet para pandemisë, shitjet dhe marketingu kishin zakonisht mbi 9 takime të jashtme në ditë dhe tani me shtratin e punës në distancë dhe hibride për një kohë më të gjatë, vëllimet e takimeve virtuale po rriten. Mbajtja e një regjistrimi të saktë të këtyre takimeve për të siguruar që marrëdhëniet të ushqehen dhe të dhënat e vlefshme të kontaktit të mos humbasin është bërë një