ePR është Thyerja e Marketingut… në Evropë

GDPR u prezantua në maj 2018 dhe ishte mirë. Epo kjo është një shtrirje. Qiejt nuk ranë dhe të gjithë kaluan ditën e tyre. Disa më të pandërprerë se të tjerët. Pse Për shkak se siguronte dhënien lirisht të pëlqimit, specifik, të informuar dhe të qartë nga një qytetar evropian përpara se një kompani t'i mund t'i dërgojë me email. Mirë… Por le të rishikojmë. A nuk na thanë gjigandët e automatizimit të marketingut në botë, HubSpots, Marketos etj. Përmbajtja është mbret? Nëse e krijoni,