VIDEO: Macja Grumpy, Hebreu i shëndoshë dhe Ndërgjegjësimi dhe Angazhimi i Lidhjes USCTO

Çfarë kanë të përbashkët Grumpy Cat dhe Hebreu i shëndoshë me të emëruarën nga Presidenti Megan Smith? Dhe çfarë na tregon kjo në lidhje me marketingun? Si dikush që ka qenë duke matur muhabetin e përgjithshëm në SXSW për tre vjet me radhë, vendosa të bëj një eksperiment të vogël këtë vit duke krahasuar shkencën e të dhënave (p.sh. dëgjimin shoqëror) me një mostër të dhënash (p.sh. duke ecur në rrugën e 6-të me një ekip fotografik dhe duke pyetur njerëz pyetje pa kuptim). Ja çfarë