Praktikat më të mira për zbatimin e Ndjekjes së Thirrjeve nëpër Strategjitë tuaja të marketingut

Ndjekja e thirrjeve është një teknologji e vendosur aktualisht duke pësuar një ringjallje të madhe. Me rritjen e telefonave inteligjentë dhe klientit të ri celular, aftësitë e klikimit për të thirrur po bëhen shumë më tërheqëse për tregtarin modern. Kjo joshje është pjesë e asaj që po shton rritjen prej 16% nga viti në vit të thirrjeve përbrenda bizneseve. Por, përkundër rritjes së thirrjeve dhe reklamave në celular, shumë tregtarë ende nuk kanë kapur thirrjen për të ndjekur një taktikë efektive të marketingut dhe janë në