Përdorimi i Testimit të Automatizuar për të Përmirësuar Përvojën e Salesforce

Të qëndrosh përpara ndryshimeve dhe përsëritjeve të shpejta në një platformë të ndërmarrjeve në shkallë të gjerë, siç është Salesforce, mund të jetë sfiduese. Por Salesforce dhe AccelQ po punojnë së bashku për të përmbushur këtë sfidë. Përdorimi i platformës së shkathët të menaxhimit të cilësisë së AccelQ, e cila është e integruar fort me Salesforce, përshpejton dhe përmirëson ndjeshëm cilësinë e lëshimeve të Salesforce të një organizate. AccelQ është një platformë bashkëpunuese që kompanitë mund të përdorin për të automatizuar, menaxhuar, ekzekutuar dhe ndjekur testimin e Salesforce. AccelQ është testi i vetëm i vazhdueshëm