Të dhëna të mëdha, përgjegjësi e madhe: Si SMB mund të përmirësojnë praktikat transparente të marketingut

Të dhënat e klientit janë thelbësore për bizneset e vogla dhe të mesme (SMB) për të kuptuar më mirë nevojat e klientëve dhe mënyrën se si ata ndërveprojnë me markën. Në një botë shumë konkurruese, bizneset mund të dallohen duke shfrytëzuar të dhënat për të krijuar përvoja më ndikuese dhe të personalizuara për klientët e tyre. Themeli i një strategjie efektive të të dhënave të klientit është besimi i klientit. Dhe me pritjet në rritje për një marketing më transparent nga konsumatorët dhe rregullatorët, nuk ka kohë më të mirë për t'i hedhur një sy