Pse komunikimi në skuadër është më i rëndësishëm sesa steka juaj Martech

Pikëpamja atipike e Simo Ahava mbi cilësinë e të dhënave dhe strukturat e komunikimit freskuan të gjithë sallonin në Go Analytics! konferencë. OWOX, udhëheqësi i MarTech në rajonin e CIS, mirëpriti mijëra ekspertë në këtë tubim për të ndarë njohuritë dhe idetë e tyre. Ekipi OWOX BI do të donte që ju të mendonit mbi konceptin e propozuar nga Simo Ahava, i cili patjetër që ka potencial për ta bërë biznesin tuaj të rritet. Cilësia e të Dhënave dhe Cilësia e Organizatës