3 Shembuj të fuqishëm të mënyrës së përdorimit të teknologjisë së aplikacionit celular për të rritur shitjet me pakicë

Shumë pak biznese po përfitojnë nga mundësitë e pashfrytëzuara të integrimit të teknologjisë fener në aplikacionet e tyre për të rritur personalizimin dhe shanset për të mbyllur një shitje dhjetëfish duke përdorur marketingun e afërsisë kundrejt kanaleve tradicionale të marketingut. Ndërsa të ardhurat e teknologjisë fener ishin 1.18 miliardë dollarë amerikanë në 2018, vlerësohet se do të arrijnë një treg prej 10.2 miliardë dollarësh amerikanë deri në vitin 2024. Tregu Global i Teknologjisë Fener Nëse keni një biznes marketingu ose me pakicë, duhet të merrni parasysh se si aplikoni