Vlerësimi i Marcom: Një Alternativë e Testimit A / B

Pra, ne gjithmonë duam të dimë se si po performon marcom (komunikimet e marketingut), si si mjet ashtu edhe për një fushatë individuale. Në vlerësimin e marcom është e zakonshme të përdorësh një test të thjeshtë A / B. Kjo është një teknikë ku marrja e mostrave të rastësishme mbush dy qeliza për trajtimin e fushatës. Njëra qelizë merr testin dhe qeliza tjetër jo. Atëherë shkalla e përgjigjes ose e ardhura neto krahasohet midis dy qelizave. Nëse qeliza testuese tejkalon qelizën e kontrollit