Samiti i Suksesit në Mediat Sociale 2011

I freskët nga takimi i samitit të suksesit tepër të suksesshëm të blogeve, Social Media Examiner po fillon Samitin e Suksesit të Mediave Sociale! A po përdorni faqet e mediave sociale si Facebook dhe Twitter, por nuk po merrni rezultatet për të cilat shpresonit? A mund të përdorni disa udhëzime dhe ide të reja? Po, premtimi i mediave sociale është i fortë: Kontakti i drejtpërdrejtë me klientët dhe perspektivat që më parë ishin të paarritshëm. Kjo do të thotë ekspozim më i madh, trafik i shtuar dhe më shumë mundësi biznesi - të gjitha