6 praktikat më të mira që do të rrisin pjesëmarrjen tuaj në studimin e klientit

Sondazhet e klientëve mund t'ju japin një ide se kush janë klientët tuaj. Kjo mund t'ju ndihmojë të përshtateni dhe rregulloni imazhin e markës suaj, dhe gjithashtu mund t'ju ndihmojë të bëni parashikime në lidhje me dëshirat dhe nevojat e tyre të ardhshme. Kryerja e sondazheve sa më shpesh që të jetë e mundur është një mënyrë e mirë për të qëndruar përpara kurbës kur bëhet fjalë për trendet dhe preferencat e klientëve tuaj. Sondazhet gjithashtu mund të rrisin besimin e klientëve tuaj, dhe në fund të fundit, besnikërinë, pasi kjo tregon