Si Analiza e Fundit në Fund Ndihmon Bizneset

Analizat nga fundi në fund nuk janë vetëm raporte dhe grafika të bukura. Aftësia për të ndjekur rrugën e secilit klient, nga pika e parë e kontaktit te blerjet e rregullta, mund të ndihmojë bizneset të ulin koston e kanaleve joefektive dhe të mbivlerësuara të reklamimit, të rrisin Roi dhe të vlerësojnë se si prezenca e tyre në internet ndikon në shitjet jashtë linje. Analistët e OWOX BI kanë mbledhur pesë raste studimore që demonstrojnë se analitika me cilësi të lartë ndihmon bizneset të jenë të suksesshme dhe fitimprurëse. Përdorimi i Analytics End-to-End për të Vlerësuar Kontributet Online Situata. A