SOCXO: Marketingu i Avokatisë me Çmime të Bazuara në Performancë

Si pjesë e peisazhit të Përmbajtjes së Marketingut, Marketingu Dixhital deri më tani ka qenë qasja e preferuar për Markat për të arritur dhe angazhuar audiencën e saj në internet. Modeli tipik i marketingut dixhital përfshin një kombinim të postës elektronike, kërkimit dhe marketingut të mediave sociale dhe deri më tani ka përdorur një qasje formule dhe të paguar për të krijuar dhe shpërndarë përmbajtjen e markës në internet. Sidoqoftë, ka pasur sfida dhe debate mbi strategjinë, matshmërinë, rezultatet dhe ROI të mediave të paguara