Sfidat e Automatizimit të Tregut të Tregtarëve, Njerëzve të Shitjes dhe CEO-ve (Të dhëna + Këshilla)

Automatizimi i marketingut është përdorur nga korporatat e mëdha që kur erdhi në jetë. Ky fenomen dha shenjën e tij në teknologjinë e marketingut në një numër mënyrash. Zgjidhjet e hershme ishin (dhe kryesisht akoma janë) të forta, të pasura me karakteristika, dhe rrjedhimisht komplekse dhe të shtrenjta. Të gjitha këto e bënë të vështirë për kompanitë më të vogla për të zbatuar automatizimin e marketingut. Edhe nëse një biznes i vogël mund të përballojë softuer automatizimi të marketingut, ata e kanë të vështirë të marrin vlera të vërteta prej tij. Kjo